გაააქტიურე სასაჩუქრე ბარათი Wallet One ელექტრონულ საფულეში

საფულის ნომრის მისაღებად,
საჭიროა შებრძანდეთ ვებგვერდზე www.walletone.com და
გაიაროთ მარტივი რეგისტრაცია

დამცავი საფარის ქვემოთ
მოთავსებული სპეციალური კოდი

თქვენი პერსონალური საკონტაქტო ინფორმაცია